Công việc test

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Song Khang

Nộp đơn

Nội dung công việc

Công việc tương tự

Công việc test

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Song Khang

  • Kinh nghiệm: Mới ra trường
  • Ngành nghề: QA/QC
  • Địa điểm: Khánh Hòa
  • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật
Redux
  • Số lượng nhân viên: 60
  • Lĩnh vực: Thu mua/Vật tư/Cung vận
  • Website: https://www.songkhang.com/

Việc làm khác từ công ty

Công việc test

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Song Khang