Nhân viên vận hành máy

Nhân viên vận hành máy

Nộp đơn

Công việc tương tự

Nhân viên vận hành máy

Nhân viên vận hành máy

  • Kinh nghiệm: 1 năm
  • Ngành nghề: Tự động hóa/Ô tô
  • Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
  • Ngôn ngữ: Tiếng Nhật

Việc làm khác từ công ty

send job for yhanoi

Nhân viên vận hành máy

job of yhanoi

Nhân viên vận hành máy

Nhân viên vận hành máy

Nhân viên vận hành máy